موفقیت طراحان پوستر ایرانی در مسابقه "سرزمین پوستر" ترکیه ۲۰۲۰

مسابقه طراحی پوستر با موضوع "بدون پسماند"

چهارمین دوره این رقابت طراحی پوستر در ترکیه برگزار شد. مهلت شرکت در این فراخوان ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ بود. موضوعات این فراخوان بر محوریت (مشکلات زیست محیطی، استفاده درست از منابع، حفظ طبیعت و محیط زیست و موضوعات مرتبط) بود که با استقبال طراح پوستر در سراسر جهان برگزار شد. این رقابت با ۲۱ داور برگزار شد که در بین داوران این رقابت پوستر دو داور از کشور ایران نیز حضور داشتند. داوران ایرانی این رقابت استاد رضا عابدینی و سرکار خانوم هما دلاوری بودند. از بین هزاران اثر پوستر ارسال شده به دبیرخانه این جشنواره ۱۰۰ پوستر برتر توسط داوران انتخاب شدند. 

طراحان پوستر ایرانی
نیز در این میان درخشیدند و توانسته اند در بین این ۱۰۰ پوستر برتر قرار بگیرند. جناب آقای حسین عبدی ، جناب آقای محمد علی سلیمانی ، جناب آقای رامین رافعی ، جناب آقای عمران عبدالهی ، علی عمرانی ، فاطمه مرادی، سجاد محمودی لیرزردی و ... طراحان ایرانی هستند که توانستند در بین ۱۰۰ پوستر برتر قرار بگیرند.


طراحی پوستر posterland | پوستر لند

توضیحات برای عکس ثبت نشده

موفقیت طراحان ایرانی در رقابت طراحی پوستر posterland | پوستر لند
موفقیت طراحان ایرانی در رقابت طراحی پوستر posterland | پوستر لند
پوستر سجاد محمودی لیرزردی

موفقیت طراحان ایرانی در رقابت طراحی پوستر posterland | پوستر لند
علی عمرانی پوستر
پوستر سجاد محمودی لیرزردی
تمامی حقوق این سایت متعلق به