Isgol Gordal Pamuklo | آیسگول گوردال پاموکلو

آیسگول گوردال پاموکلو در سال ۱۹۸۳ درشهر ایسپارتا در ترکیه به دنیا آمد.
آیسگول گوردال پاموکلو
فارغ التحصیل دانشکده آموزش دانشگاه Anadolu گروه آموزش هنرهای زیبا بخشی از طراحی گرافیک با سال ۲۰۰۵ است.
آیسگول گوردال پاموکلو
از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ ، در مرکز آموزش عمومی Isparta به صورت حرفه ای کار کرد و مدرس مدرسه بود.
وی مدرک کارشناسی ارشد خود را در دانشکده آموزش دانشگاه آنادولو بخش آموزشی هنرهای زیبا در رشته طراحی گرافیک آغاز کرد و در سال ۲۰۱۴ تمام کرد.
آیسگول گوردال پاموکلو
در سال ۲۰۱۲ به عنوان مدرس در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه Abant İzzet Baysal ، دانشکده هنرهای زیبا و طراحی ارتباطات تصویری در Bolu شرکت کرد. وی در دوره های عکاسی شرکت کرد که توسط انجمن عکاسی رویال در انگلستان در سال ۲۰۱۳ برگزار شد.
در سال ۲۰۱۵ ، او از دانشگاه Anadolu فارغ التحصیل دانشکده آموزش در گروه عکاسی شد.
آیسگول گوردال پاموکلو
هنوز در حال کار در دانشکده هنرهای زیبا و دانش آموخته دانشگاه گرافیک Bolu Abant İzzet Baysal به عنوان مدرس است. گوردال پاموکلو در هنر ، تصویرگری ، تصویر سازی گیاه شناسی ، عکس نگاری و چاپخانه دیجییتال تحصیل می کند و همچنین یکی از طراحان پوستر شناخته شده ترکیه است.

Isgol Gordal Pamuklo | آیسگول گوردال پاموکلو

آثار پوستر آیسگول گوردال پاموکلو | Isgol Gordal Pamuklo Posters

آثار پوستر آیسگول گوردال پاموکلو | Isgol Gordal Pamuklo Posters
آثار پوستر آیسگول گوردال پاموکلو | Isgol Gordal Pamuklo Posters
آثار پوستر آیسگول گوردال پاموکلو | Isgol Gordal Pamuklo Posters

آثار پوستر آیسگول گوردال پاموکلو | Isgol Gordal Pamuklo Posters
آثار پوستر آیسگول گوردال پاموکلو | Isgol Gordal Pamuklo Posters
آثار پوستر آیسگول گوردال پاموکلو | Isgol Gordal Pamuklo Posters

افتخارات آیسگول گوردال پاموکلو | Isgol Gordal Pamuklo awards

  • راه یافته به نمایشگاه طراحی پوستر دعوتی بین المللی" (KSDT) ۲۰۱۷ ، ۲۰۱۸ ، ۲۰۱۹
  • راه یافته به نمایشگاه جهانی پوستر روز جهانی کتاب ۲۰۲۰
  • راه یافته به کتاب برتر ۱۰۰
  • شرکت در نمایشگاه پوستر زنبور طلایی ، ۲۰۲۰
  • دعوت شده به مسابقه بین المللی پوستر - فراخوان ورود به پوستر برای Memorial Flight ۷۵۲ Ukraine
  • دعوت شده به نمایشگاه پوستر Unity is Strength۲۰۲۰
افتخارات آیسگول گوردال پاموکلو | Isgol Gordal Pamuklo awards
تمامی حقوق این سایت متعلق به