موفقیت طراحان پوستر ایرانی در Miradas de pandemia

موفقیت طراحان پوستر ایرانی در کتاب جمعی تصویری: "Miradas de pandemia. مشارکتهای کارتیسم اجتماعی در زمان COVID-۱۹ "لیما ،پرو۲۰۲۰ مهلت این مسابقه تا ۲۸ ماه May بود، که در این مسابقه، طراحان از ۱۷ کشور جهان مشارکت داشتند . ۱۰۶ اثر در بخش پوستر توسط هیئت داوران انتخاب شد . منتخبان ایرانی دربخش حرفه ای :آقایان فرشاد عیسی پور، حسین عبدی، مسعود صفاری و خانم ها : عاطفه بیاجیان ،فاطمه فیضی اسفنگره ،سمیرا واشقانی و در بخش دانشجویی جناب آقای عمران ابطحی ، خانم مینا کاویان خوش درخشیدند و آثارشان در اولین کتاب مجازی به نمایش آمد.

طراحی پوستر Miradas de pandemia

توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده
تمامی حقوق این سایت متعلق به